Rządowy program wsparcia dla uczniów niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej: dofinansowanie na materiały edukacyjne

Rządowy program wsparcia dla uczniów niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej: dofinansowanie na materiały edukacyjne

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, a konkretnie jego Wydział Oświaty, podaje do wiadomości, iż uczniowie szkół ponadpodstawowych z tego miasta, którzy posiadają orzeczenie o konieczności specjalistycznego kształcenia, będą mogli skorzystać z „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025”.

Jeśli chodzi o proces aplikowania o tę pomoc, wnioski powinny trafić do dyrektora odpowiedniej szkoły najpóźniej do 5 września 2024 roku. Szkoła, do której należy skierować wniosek, to ta, do której uczeń planuje uczęszczać w roku szkolnym 2024/2025. Wnioski mogą być składane przez różne osoby: opiekunów ucznia, samych pełnoletnich uczniów, nauczycieli, pracowników socjalnych oraz innych osób, jeżeli posiadają one zgodę opiekunów ucznia lub samego pełnoletniego ucznia. Do wniosku trzeba dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zasady dotyczące przyznawania pomocy, a także kwoty dofinansowania na zakup podręczników w roku 2024, zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 19 maja 2023 roku (Dz.U. z 2023 r., poz. 1046) oraz w uchwale nr 74/2023 Rady Ministrów również z dnia 19 maja 2023r. Dotyczyło to Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na lata 2023-2025, a informacje na ten temat można znaleźć również w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Katowicach.