Rosnąca liczba rowerzystów w Dąbrowie Górniczej: Policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego

Rosnąca liczba rowerzystów w Dąbrowie Górniczej: Policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego

Coraz więcej osób odwiedza ulice Dąbrowy Górniczej na dwóch kołach. Niestety, nie wszystkie podróże na rowerze kończą się szczęśliwie dla swoich uczestników. Funkcjonariusze policji drogowej z Dąbrowy Górniczej proszą wszystkich użytkowników dróg o odpowiedzialne i ostrożne zachowanie.

Z upływem każdego dnia, liczba rowerzystów obecnych na drogach naszego miasta rośnie. Przyjemna aura i rozległa infrastruktura tras rowerowych sprzyjają temu trendowi. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że ścieżki rowerowe nie zawsze są oddzielone od normalnego ruchu drogowego. Tak jak wszyscy inni uczestnicy ruchu drogowego, rowerzyści muszą przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych.

Warto także przypomnieć, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku dotyczącym warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich obowiązkowego wyposażenia (Dz.U. nr 32, poz. 262 z późn. zmianami), rower jako uczestnik ruchu drogowego musi być wyposażony w określone elementy. Wśród nich są: światło pozycyjne o barwie białej lub żółtej selektywnej na przodzie, czerwone światło odblaskowe (o innym kształcie niż trójkąt) i czerwone światło pozycyjne (które może migotać) z tyłu, co najmniej jeden efektywnie działający hamulec oraz dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o dźwięku nieprzeraźliwym.

Oficerowie drogówki z Dąbrowy Górniczej podkreślają konieczność ostrożności i przestrzegania praw przez wszystkich użytkowników dróg. Zarówno kierowcy, jak i rowerzyści powinni bezwarunkowo przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Skutki kolizji pomiędzy rowerzystą a samochodem mogą być niezwykle poważne, a czasem nawet tragiczne.