Rewitalizacja ulicy Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej kontynuowana dzięki dofinansowaniu

Rewitalizacja ulicy Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej kontynuowana dzięki dofinansowaniu

Prace remontowe na fragmencie ulicy Stanisława Staszica, rozpoczynającym się na skrzyżowaniu z ulicą Ziembą a kończącym na skrzyżowaniu z ulicą Hotelową, w mieście Dąbrowa Górnicza, dobiegają końca. Jednocześnie, miasto zdobyło finansowe wsparcie na rewitalizację kolejnej części tej samej ulicy – od krzyżówki z ulicą Ziembą do miejsca, gdzie przecina się z ulicami Wojska Polskiego oraz Starocmentarną.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Dąbrowa Górnicza otrzymała 4 miliony złotych na lata 2024-2025 przeznaczone na rekonstrukcję następnej części ulicy Staszica. Trasa ta biegnie od skrzyżowania z ulicą Ziembą aż do zbiegu dróg Wojska Polskiego i Starocmentarną.

Prezydent miasta Dąbrowa Górnicza, Marcin Bazylak, podkreśla, że choć kwota dofinansowania jest niższa niż pierwotnie wnioskowana – 50% kosztów projektu – to miasto jest zdeterminowane, aby kontynuować prace remontowe. W końcu, jak zauważa prezydent, z chwilą kiedy powiedzieliśmy „tak” dla pierwszego etapu przebudowy ulicy Staszica i Oddziału AK Ordona, nie ma możliwości, aby nie kontynuować tego zadania.

Planowane prace obejmują renowację jednokilometrowego odcinka ulicy Staszica. Według projektu, zostanie wybudowane rondo na skrzyżowaniu z ulicami Wojska Polskiego i Starocmentarną, a także kolejny fragment ścieżki rowerowej, który poprzez ulicę Wojska Polskiego połączy się z drogą w parku Hallera. Bazylak zaznacza, że miasto będzie poszukiwać brakujących środków w budżecie miejskim i jednocześnie przygotowywać dokumenty do przetargu.

Przypomnijmy, że obecnie kończące się prace remontowe na odcinku ulic Stanisława Staszica i Oddziału AK Ordona rozpoczęły się w lutym. Zakres prac obejmuje ponad dwukilometrowy odcinek – od zbiegu dróg z ulicą Ziembą do skrzyżowania z ulicą Hotelową. Całość prac kosztuje 9,6 miliona złotych, z czego ponad 3,8 miliona złotych to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.