Przygotowania do nowego roku szkolnego na Śląsku

Przygotowania do nowego roku szkolnego na Śląsku

Wakacyjny okres powoli dobiega końca, a w związku z tym przygotowania do nadchodzącego roku szkolnego nabierają tempa. Zarząd Śląskiego Kuratorium Oświaty zapewnia, że 4 września młodzież rozpocznie edukację w większości placówek bez żadnych przeszkód.

Po wakacjach, 4 września, uczniowie ponownie zajmą miejsca w szkolnych ławkach. Słowo o gotowości placówek na rozpoczęcie roku szkolnego przekazało do 28 sierpnia Kuratorium 2371 dyrektorów szkół. Wynika z tego, że przedszkola oraz szkoły na terenie województwa śląskiego są gotowe na powrót uczniów do nauki.

Zaledwie 0,5% szkół zgłasza możliwość drobnych problemów lub utrudnień spowodowanych nieukończonymi remontami, które miały miejsce podczas wakacji. W tych nielicznych przypadkach lekcje będą odbywały się w alternatywnych lokalizacjach.

Od 1 września wprowadzony zostanie nowy przedmiot dla uczniów szkół ponadpodstawowych – biznes i zarządzanie, który ma zastąpić podstawy przedsiębiorczości. „Głównym celem tej zmiany jest wyposażenie uczniów w kompetencje niezbędne do bycia przedsiębiorczymi liderami oraz umiejętności związane z zarządzaniem” – podkreśliła kuratorka.

Zmiany dotkną również uczniów klasy VII szkoły podstawowej oraz klasy I liceum ogólnokształcącego i technikum. Będą mieli oni możliwość nauki języka łacińskiego jako drugiego języka obcego. W ramach podstawy programowej języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum wprowadzono rekomendowane gry komputerowe o walorach edukacyjnych. Rozszerzono także zakres tematyki związanej z wychowaniem komunikacyjnym i bezpieczeństwem w ruchu drogowym w ramach nauczania techniki w szkole podstawowej.