Przemiana przestrzeni publicznej w okolicy szkół i placówek oświatowych

Przemiana przestrzeni publicznej w okolicy szkół i placówek oświatowych

Już teraz można zauważyć pierwsze efekty realizacji prac mających na celu przekształcenie i uporządkowanie terenu pomiędzy trzema ważnymi instytucjami dla dzieci i młodzieży: Zespołem Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków, Żłobkiem Miejskim oraz Przedszkolem nr 39. Te zmiany dotyczą zarówno wspólnej przestrzeni pomiędzy tymi placówkami, jak i każdej z nich oddzielnie.

Sektor ten został przemieniony w pieszy pasaż. Na tę chwilę wyposażony jest on już w nowoczesne lampy oraz stojaki na rowery. Planowana jest również instalacja ławek i koszy na śmieci.
Prezydent Marcin Bazylak wyjaśnia: „Pragniemy w pełni zagospodarować ten teren za pomocą zieleni oraz zamknąć go dla ruchu samochodowego. Wyjątkiem będzie jednak straż pożarna, której pojazdy będą mogły przejechać przez pasaż dzięki specjalnym chowanym słupkom. Mam jednak nadzieję, że strażacy nie będą musieli z tej możliwości korzystać”.

W ramach tych samych działań powiększono także parking przy szkole oraz utworzono dodatkowe miejsca parkingowe przy przedszkolu i na drodze dojazdowej do żłobka i przedszkola od strony alei Mireckiego. Jak wyjaśnia Rafał Zwoliński, naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów w dąbrowskim urzędzie miejskim: „Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zabudowaliśmy również mini rondo, ułatwiające wygodne zawracanie”.

Wybudowano też nową drogę dojazdową do szkoły z kierunku ulicy Chopina. Ponadto uczniowie będą mieli dostęp do nowej wiaty rowerowej z ośmioma stojakami.

Prace nadal są prowadzone m.in. wzdłuż ulicy Mireckiego, gdzie tworzony jest chodnik i zatoki postojowe. Rafał Zwoliński dodaje: „Chcielibyśmy jednocześnie przebudować całą aleję Mireckiego, wymienić kanalizację deszczową, zmodernizować kanalizację sanitarną oraz przebudować wodociąg, co planujemy zrealizować we współpracy z Dąbrowskimi Wodociągami”.