Powódź w Dąbrowie Górniczej: Oblicze zmian klimatu i plany przyszłości

Powódź w Dąbrowie Górniczej: Oblicze zmian klimatu i plany przyszłości

W dniach 5 i 6 sierpnia, Dąbrowa Górnicza doświadczyła kolejnej powodzi. W ten weekend, w wyniku gwałtownych opadów deszczu, ulice tego miasta śląskiego znalazły się pod wodą. Niedziela była szczególnie uciążliwa dla mieszkańców, kiedy to intensywne deszcze zalały nowo wybudowany wiadukt w centrum miasta oraz aleję Majakowskiego. Po rozmowach z lokalnymi władzami, strażą pożarną i Dąbrowskimi Wodociągami, podjęto pierwsze decyzje dotyczące działań prewencyjnych, które mają na celu zapobieganie takim sytuacjom w przyszłości.

Niestety, zjawisko ulewnych deszczy staje się coraz bardziej powszechne w Polsce, a szczególnie na Śląsku. Ich skutki są niebezpieczne zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak i dla kierowców, którzy niespodziewanie mogą znaleźć się uwięzieni w swoich pojazdach pod zalanymi wiaduktami. Takie zagrożenia są widoczne na przykład pod wiaduktem na trasie S86 między Sosnowcem a Katowicami, w pobliżu popularnych sklepów IKEA i Agata. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) stara się tam wprowadzić kompleksowe ulepszenia systemu odprowadzania wody. Niestety, do tej pory wszystkie oferty przetargowe przewyższały dostępny budżet GDDKiA.

Dodatkowe fundusze na przebudowę systemu odwadniania na tym odcinku trasy S86 otworzyłyby drogę do zawarcia umowy z odpowiednim wykonawcą, inwestycja ta mogłaby zostać zrealizowana już w 2024 roku.

Planowane prace obejmują między innymi budowę nowej przepompowni do obsługi wód opadowych, instalację urządzeń do oczyszczania tychże wód, konstrukcję podziemnego zbiornika retencyjnego dla magazynowania nadmiaru opadów, a także nowe odcinki kanalizacji deszczowej i wpusty deszczowe. Zakres prac przewiduje również renowację nawierzchni jezdni S86 oraz odbudowę infrastruktury drogowej, takiej jak chodniki. Czas realizacji zadania szacowany jest na 9 miesięcy od momentu podpisania umowy.