Pomysł instalacji odlewni żeliwa w strefie inwestycyjnej Dąbrowy Górniczej napotyka na protesty lokalnej społeczności

Pomysł instalacji odlewni żeliwa w strefie inwestycyjnej Dąbrowy Górniczej napotyka na protesty lokalnej społeczności

Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, a szczególnie dzielnicy Tucznawa, są zaniepokojeni planami firmy Brembo dotyczącymi budowy odlewni żeliwa na obszarze miejscowej strefy gospodarczej. Zgodnie z ich stanowiskiem, ten rodzaj przedsięwzięcia nie powinien mieć miejsca w obrębie tzw. zielonej dzielnicy, ponieważ do tej pory nie realizowano tu projektów, które mogłyby istotnie wpłynąć na jakość ich codziennego życia. Niezadowolenie budzi przede wszystkim planowany 40-metrowy komin, który ma stanąć niemal przy ich oknach. Mieszkańcy obawiają się o swoje zdrowie oraz dobro swoich dzieci.

Kontrowersje wywołało to, że początkowo mówiono o budowie jedynie hal magazynowych w strefie gospodarczej, a nie produkcji elementów samochodowych, takich jak tarcze hamulcowe, które wymagałyby użycia odlewni żeliwa. Firma Brembo nabyła działkę na terenie strefy inwestycyjnej w Tucznawie wiosną tego roku z myślą o rozwijaniu swojej działalności produkcyjnej. Firma posiada już swoją główną siedzibę w tym mieście, przy ulicy Roździeńskiego.

W czerwcu mieszkańcy Tucznawy zwrócili się do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej z prośbą o wyjaśnienia co do planów Brembo. W odpowiedzi usłyszeli, że nie ma na razie żadnych działań dotyczących budowy odlewni żeliwa i nie przewiduje się żadnych wpływów na środowisko związanych z tym projektem.

Jednak 13 października Prezydent Dąbrowy Górniczej wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy magazynu odlewów żeliwnych na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Dąbrowa Górnicza, na działkach nr 13/1 oraz 13/2 w obrębie Tucznawy. Inwestorem jest firma Brembo Poland Manufacturing Sp. z o.o z Częstochowy. Mieszkańcy pytają, gdzie dokładnie w tej decyzji wspomina się o budowie odlewni żeliwa.

Oznajmienie emitowane przez prezydenta miasta 14 listopada 2023 roku jeszcze bardziej utwierdziło dąbrowian w ich przekonaniach. Wskazuje ono na ocenę wpływu na środowisko planowanej zmiany funkcji z obiektu magazynowego na odlewnię metali żelaznych na terenie KSSE w Tucznawie. Mieszkańcy mają do 14 grudnia 2023 roku na zgłoszenie swoich uwag i wniosków na ten temat do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.