Nowoczesna Dąbrowa Górnicza: rekordowy budżet na 2024 rok osiągnie ponad miliard złotych

Nowoczesna Dąbrowa Górnicza: rekordowy budżet na 2024 rok osiągnie ponad miliard złotych

Rok 2024 przyniesie rekordowy budżet dla Dąbrowy Górniczej, przekraczający miliard złotych, z wydatkami większymi o ponad 40 milionów złotych niż przychody. Najwięcej środków zostanie przeznaczonych na edukację i rozwój, a miasto planuje zainwestować 187 milionów złotych. Zaproponowany plan finansowy uzyskał poparcie 18 radnych Rady Miejskiej, natomiast trzech wyraziło swoje niezadowolenie.

Zaplanowane dochody dla Dąbrowy Górniczej w 2024 roku wyniosą dokładnie 1 miliard 52 miliony 180 tysięcy 857,82 złotych. Główne źródła przychodów to podatki i opłaty o wartości 316,4 miliona złotych, udziały w podatkach PIT i CIT wynoszące 298,3 miliona złotych oraz subwencje z budżetu państwa o wartości 241,5 milionów złotych. Ponadto, do budżetu wpłynie ponad 100 milionów złotych z dotacji celowych i funduszy rządowych.

Prezydent Dąbrowy Górniczej, Marcin Bazylak, zwraca uwagę na znaczący wkład dziesięciu największych przedsiębiorstw w mieście, które przekażą 147 milionów złotych do budżetu. Bazylak podkreśla również, że pomimo wzrostu wpływów z PIT-u i CIT-u, dynamika wzrostu nie jest tak duża, jak oczekiwano.

W 2024 roku miasto planuje wydać 1 miliard 92 miliony 180 tysięcy 857,82 złotych. Miasto zamierza pokryć różnicę między przychodami a wydatkami, wynoszącą 40 milionów złotych, kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Do końca 2024 roku dług miasta ma wynosić 273 miliony 381 tysięcy 252 złote, co stanowi 26% budżetu miejskiego. Całkowita spłata zadłużenia planowana jest na rok 2043.

Budżet miasta na rok 2024 przewiduje największe wydatki na edukację i wychowanie – powyżej 355 milionów złotych, co stanowi 32,5% wszystkich miejskich wydatków. Bazylak odnotowuje, że prawie jedna trzecia budżetu będzie przeznaczona na utrzymanie placówek oświatowych i zapewnienie odpowiedniego poziomu edukacji.

Planowany budżet na 2024 rok przewiduje również wydatki na kwotę 29 milionów 162 tysięcy 43,96 złotych na spłatę kredytów inwestycyjnych w EBI. Ogólna rezerwa została ustalona na 9 milionów 200 tysięcy złotych, a rezerwa celowa wynosi 2 miliony 789 tysięcy złotych.

Marcin Bazylak podkreśla, że budżet gwarantuje stabilną realizację zadań i funkcjonowanie miasta w 2024 roku. Zaznacza jednak, że ze względu na brak przyjętego budżetu państwa, nie jest pewne, jakie wsparcie finansowe samorządy mogą oczekiwać.