„Mikołajkowy pobór krwi” – akcja zorganizowana przez Policję w Jastrzębiu-Zdroju

„Mikołajkowy pobór krwi” – akcja zorganizowana przez Policję w Jastrzębiu-Zdroju

Dzisiaj odbyło się wyjątkowe wydarzenie o nazwie „Mikołajkowy pobór krwi”. Organizatorem było miejscowe komisariat policyjne w Jastrzębiu-Zdroju, którego funkcjonariusze zdecydowali się podzielić swoim niezwykle cennym surowcem, mając na celu pomoc potrzebującym. W tym celu na centralnym placu miasta, znanym z koncertów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, rozbity został mobilny punkt poboru krwi.

Akcja ta miała miejsce dzisiaj, w święto Mikołaja, i okazała się być dobrym pretekstem do zorganizowania zbiórki krwi oraz osocza. Policjanci z Jastrzębia-Zdroju, którzy sami ochoczo oddawali krew, próbowali również przekonać innych, szczególnie młodych ludzi, do dzielenia się tym nieocenionym darem, który może uratować zdrowie i życie innej osoby.

Mobilny punkt poboru krwi cieszył się dużym powodzeniem – zgłosiło się do niego aż 50 osób. Wśród nich nie zabrakło przedstawicieli różnych służb mundurowych. Obok policjantów byli tam także funkcjonariusze służby więziennej i straży pożarnej. Osoby te, mające na co dzień do czynienia z wieloma tragicznymi sytuacjami, są w pełni świadome, jak ważne jest oddawanie krwi i jak cenny jest to dar.

Krew jest darem bezcennym, który może przekazać tylko człowiek. Wiedza, że nasza krew może uratować czyjś życie, jest nieoceniona. Dla wielu pacjentów leżących w szpitalach krew i jej składniki są jedyną szansą na przeżycie lub powrót do zdrowia. Krwi nie da się wytwarzać sztucznie, dlatego tak ważne jest jej ciągłe pozyskiwanie od dawców.