Miasto przeznaczy ponad 5 milionów na budżet obywatelski

Miasto przeznaczy ponad 5 milionów na budżet obywatelski

W tym roku Dąbrowski Budżet Obywatelski wprowadził zupełnie nowe wytyczne. Od 23 maja mieszkańcy mogą składać nowe propozycje projektów do realizacji w 2024 roku, a termin ich składania upływa 5 czerwca. Budżet przeznaczony na projekty zarządzane przez mieszkańców wynosi 5,2 mln zł.

Propozycję może złożyć każdy mieszkaniec Dąbrowy Górniczej, bez względu na wiek. Wymagane jest dołączenie do wniosku zeskanowanej listy poparcia od co najmniej 15 mieszkańców miasta. Jeśli projekt ma być realizowany na terenie nie należącym do gminy, należy również dostarczyć zgodę posiadacza tytułu prawnego (np. właściciela lub dzierżawcy).

Proponowany projekt inwestycyjny musi mieć szacunkową wartość od 50 tys. zł do 4 mln zł. Projekty „miękkie” obejmujące działalność społeczną, rekreacyjną, sportową lub kulturalną mogą mieć wartość poniżej 50 tys. zł.

Budżet Obywatelski Dąbrowy Górniczej: przełomowe przemiany

W ramach Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mogą zgłaszać projekty ogólnomiejskie, czyli takie, które obejmują wiele dzielnic. Projekty te muszą być dostępne dla wszystkich mieszkańców. Po weryfikacji i uznaniu za możliwe do realizacji, propozycje poddawane są pod głosowanie. Najpopularniejsze projekty są następnie realizowane. Budżet Obywatelski w Dąbrowie Górniczej przeszedł trzy iteracje w latach 2019-2021, ale został zawieszony w 2022 roku. Przerwa ta pozwoliła na opracowanie nowego regulaminu.