Kompleksowa ocena polskich miast pod kątem zdrowia – ankieta SGH i partnerów

Kompleksowa ocena polskich miast pod kątem zdrowia – ankieta SGH i partnerów

W ramach inicjatywy zespołu ekspertów z Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, współpracujących z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej (GAP) oraz Grupą LUX MED, powstał Indeks Zdrowych Miast. Jest to projekt mający na celu przedstawienie, w jaki sposób polskie miasta troszczą się o kluczowe aspekty zdrowia swojej społeczności. Raport z wynikami tego badania ma zostać opublikowany w październiku 2023 roku.

Badanie przeprowadzone w 2022 roku skupiło się na obszarze wszystkich polskich miast posiadających status powiatu. Proces oceny opierał się na analizie różnorodnych baz statystycznych, obejmujących takie kategorie jak: demografia, stan zdrowia mieszkańców, edukacja, warunki mieszkaniowe, sytuacja społeczno-ekonomiczna, kultura, środowisko i realizowane programy publiczne.

Aktualnie prowadzi się prace nad rozszerzeniem zgromadzonych danych o wyniki badań ankietowych. Ankiety te są adresowane do samorządów lokalnych oraz mieszkańców miast. Zebrane w ten sposób informacje pozwolą na dokładniejszą analizę, jakie miasta zapewniają swoim obywatelom warunki sprzyjające zdrowemu i pełnemu życiu.

Osoby zainteresowane udziałem w ankiecie są zachęcane do jej wypełnienia za pomocą aplikacji MS Forms przed ustalonym terminem kończącym się 15 września 2023 roku. Wszystkie dane wprowadzone do ankiety są automatycznie zapisywane.