Inicjatywa "Bezpieczni w Sieci i w Życiu" – Debata o bezpieczeństwie w III LO im. Gen. Władysława Andersa

Inicjatywa "Bezpieczni w Sieci i w Życiu" – Debata o bezpieczeństwie w III LO im. Gen. Władysława Andersa

W ramach akcji „Bezpieczni w Sieci i w Życiu”, doszło do debaty w Liceum Ogólnokształcącym nr III imienia Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej. Wydarzenie to zgromadziło przedstawicieli z różnych obszarów społecznych, w tym funkcjonariuszy policji, studentów szkolnych klas mundurowych, pracowników Sanepidu, delegatów Urzędu Miasta – Centrum Zarządzania Kryzysowego, zarząd szkolny i kadry nauczycielskie.

Celem debaty było podniesienie poziomu świadomości młodzieży szkolnej na temat bezpiecznego korzystania z sieci internetowej i potencjalnych zagrożeń codziennego życia. W czasie wymiany poglądów poruszano tematykę cyberprzemocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działań profilaktycznych prowadzonych przez różne instytucje.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej byli jednymi z głównych uczestników tej debaty. Nie tylko dzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą z zakresu bezpieczeństwa, ale również omówili działania podjęte przez policję w celu ochrony społeczeństwa, w szczególności młodzieży. Prezentacja dotycząca funkcjonowania służb policyjnych wywołała duże zainteresowanie uczniów, którzy chętnie pytali o proces rekrutacji, codzienną pracę policjanta oraz możliwości rozwoju zawodowego.

Warto zauważyć, że debata, oprócz prezentacji funkcjonowania służby policyjnej, była także miejscem do wymiany doświadczeń i pomysłów na poprawę bezpieczeństwa w szkole i jej otoczeniu. Uczestnicy zwrócili uwagę na konieczność ścisłej współpracy pomiędzy różnymi jednostkami, a także na aktywne zaangażowanie społeczności szkolnej w działania prewencyjne.

Zarówno dyrekcja szkoły, jak i grono pedagogiczne wyrazili wdzięczność za zaangażowanie wszystkich uczestników debaty. Podkreślili również, że taka inicjatywa jest zgodna z celami edukacyjnymi szkoły, które nie tylko edukują intelektualnie, ale także kształtują postawy prospołeczne i odpowiedzialne.

Debata „Bezpieczni w Sieci i w Życiu” była więc nie tylko ważnym wydarzeniem edukacyjnym, ale także dowodem na to, że współpraca różnych środowisk społecznych może przynieść realne korzyści w zakresie bezpieczeństwa i jakości życia społeczeństwa Dąbrowy Górniczej.