Festiwal Empatii: Święto troski o wykluczonych i stygmatyzowanych społecznie

Festiwal Empatii: Święto troski o wykluczonych i stygmatyzowanych społecznie

Wydarzenie znane jako Festiwal Empatii, ma na celu zwrócenie uwagi na problemy związane z wykluczeniem społecznym oraz stygmatyzacją różnego typu. Zaplanowano go na 8 czerwca, a jego miejsce to postindustrialne tereny Fabryki Pełnej Życia.

Festiwal podzielony jest na trzy strefy. W strefie pierwszej, zwaną strefą Żywych Książek i warsztatów, uczestnicy będą mieli okazję do spotkań z osobami, które doświadczyły społecznego wykluczenia czy stygmatyzacji. Te „żywe książki” dadzą unikalną możliwość zrozumienia problemu, który dotyka rzeczywistych ludzi, pozwalając poczuć go „na własnej skórze”. Ta część festiwalu ma także wymiar edukacyjny, gdyż odbywać się tu będą warsztaty skupione na przeciwdziałaniu radykalizacji. Strefa ta będzie otwarta od godziny 12:00 do 17:00.

Drugim obszarem festiwalu jest strefa organizacji. Tutaj uczestnicy będą mieli szansę na spotkania z przedstawicielami różnych podmiotów, angażujących się w działania przeciwko społecznym wykluczeniom, wynikającym na przykład z płci, orientacji seksualnej, narodowości czy niepełnosprawności. Ta strefa również będzie dostępna pomiędzy 12:00 a 17:00.

Trzecią strefą jest tzw. strefa koncertowo-widowiskowa. Stanowi ona rozrywkową część festiwalu i ma za zadanie dostarczyć uczestnikom niezapomnianych wrażeń i emocji! Czas otwarcia tej strefy to godzina 12:00, natomiast zamknięcie przewidziane jest na godzinę 20:00.