Dąbrowa Górnicza inwestuje w ekologiczne źródła ciepła

Dąbrowa Górnicza inwestuje w ekologiczne źródła ciepła

Dąbrowa Górnicza postawiła sobie za cel walkę ze smogiem i korzystanie z ekologicznych rozwiązań. Dlatego do 12 stycznia odbywają się konsultacje społeczne do nowego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście. Wśród głównych założeń projektu znajduje się pomysł, aby mieszkańcy otrzymywali dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne rozwiązania. Zamiast dofinansowania pieców na paliwa stałe jak węgiel, Dąbrowa Górnicza będzie dopłacać do źródeł, które ograniczają emisję.

Konsultacje aż do 12 stycznia są prowadzone w formie pisemnych uwag mieszkańców, telefonicznych dyżurów Wydziału Ochrony Środowiska lub spostrzeżeń wysyłanych pocztą tradycyjną na adres ul. Graniczna 21 z adnotacją: uwagi do konsultacji społecznych. Istnieje także możliwość wysłania wiadomości mailowej na adres: [email protected].

Na co będzie można otrzymać dotację?

Nowe zasady, które obecnie są poddawane konsultacjom zakładają, że miasto nie będzie finansowało nieekologicznych rozwiązań. Dopłatę będzie można otrzymać na instalację ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego, pompy ciepła lub kolektorów słonecznych. Kwota dopłaty nie będzie obejmowała przenośnych urządzeń grzewczych oraz kosztu prac instalacji źródła ciepła i dodatkowego wyposażenie. Miasto chce, aby kwota dofinansowania wynosiła 100% kosztów, jednak nie więcej niż 6000 zł w roku 2021, 5000 zł w roku 2022 i 4000 zł w roku 2023. Do tej pory Dąbrowa Górnicza przeznaczyła 15 mln złotych na wymianę systemu ogrzewania. Wymieniono w ten sposób aż 6 tysięcy starych systemów grzewczych. 

Jeden komentarz o “Dąbrowa Górnicza inwestuje w ekologiczne źródła ciepła

Comments are closed.