Budowa nowej drogi ekspresowej S1 w Śląskiem zbliża się do zakończenia – wiąże się to z utrudnieniami na węźle Pogoria w Dąbrowie Górniczej

Budowa nowej drogi ekspresowej S1 w Śląskiem zbliża się do zakończenia – wiąże się to z utrudnieniami na węźle Pogoria w Dąbrowie Górniczej

Apogeum prac nad nowym odcinkiem S1 jest planowane na czerwiec, co oznacza, że na ukończenie wszelkich prac i ewentualne poprawki pozostały zaledwie dwa tygodnie. Prace nad będą trwały również wokół węzła Pogoria, który zostanie oddany do użytku razem z nowo wybudowanym wiaduktem na drodze wojewódzkiej nr 796 do końca 2024 roku.

Katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że prace obejmują montowanie barier energochłonnych, ekrany akustyczne, oznakowanie, ogrodzenie oraz inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu. W toku są również prace porządkowe. Do końca czerwca planowane jest zakończenie wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych. W ramach prac branżowych zakończono już przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także przebudowę wodociągów miejskich i przemysłowych, które należą do byłej Huty Katowice (obecnie ArcelorMittal Poland). Zakończona została również przebudowa gazociągów przesyłowych, należących do PSG oraz Gaz System‎ oraz linii wysokiego napięcia, która kolidowała z budowaną drogą ‎ekspresową. Wykonano również roboty związane z przebudową sieci teletechnicznych oraz elektroenergetycznych.

W ramach inwestycji powstało 13 obiektów inżynierskich, w tym dwa mosty, cztery wiadukty, dwie kładki dla pieszych oraz siedem przejść dolnych dla zwierząt. Wybudowano również drogi dojazdowe i łącznikowe, co znacząco wpłynęło na ułatwienie komunikacji lokalnej dla okolicznych mieszkańców. W trakcie budowy sukcesywnie pojawiała się nowa nawierzchnia bitumiczna: wbudowano około 150 tysięcy ton mieszanek mineralno-asfaltowych, a prace te zostaną zakończone w bieżącym miesiącu.

Projekt obejmował budowę nowego, dwujezdniowego odcinka drogi ekspresowej S1 o długości 6,95 km z dwoma węzłami: Dąbrowa Górnicza Ząbkowice oraz Dąbrowa Górnicza Pogoria. Trasa nowej drogi pokrywa się ze śladem istniejącej trasy. Po zakończeniu inwestycji poprawi się komfort jazdy między ‎aglomeracją ‎górnośląską i przyległymi terenami, m.in. z portem lotniczym w Pyrzowicach, ‎z autostradą A1 oraz ‎dojazdami do przejść granicznych.

Początkowo planowane zakończenie inwestycji przewidywano na 11 grudnia 2023 roku. Po podpisaniu aneksów terminowych, które uwzględniły uzasadnione roszczenia wykonawcy, planowane zakończenie robót przypada na 24 czerwca 2024 r. Wyjątkiem jest węzeł Pogoria, który ma zostać oddany do użytku razem z nowo wybudowanym wiaduktem do 31 grudnia 2024 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 302 mln 519 tys. 189 zł, przy czym maksymalna kwota dofinansowania z UE wynosi 168 mln 399 tys. 881,53 zł. Wartość umowy głównej na wykonanie robót budowlanych opiewa na kwotę: 282 mln 122 tys. 728,56 zł.