Bezpieczeństwo na drodze to priorytet: inicjatywa "Odblaskowa Szkoła" w Borze Zajacińskim

Bezpieczeństwo na drodze to priorytet: inicjatywa "Odblaskowa Szkoła" w Borze Zajacińskim

Kwestia bezpieczeństwa ruchu drogowego staje się jeszcze bardziej istotna wraz z nadejściem coraz krótszych dni. Kluczową rolę odgrywają w tym aspekcie elementy odblaskowe, które podnoszą widoczność pieszych, a tym samym zwiększając szanse na szybką reakcję ze strony kierowców. Ta świadomość jest dobrze zakorzeniona w społeczności Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim, która aktywnie uczestniczy w projekcie „Odblaskowa Szkoła”.

Uczniowie i nauczyciele tej placówki edukacyjnej poprzez swój udział w inicjatywie dążą nie tylko do propagowania reguł bezpiecznego poruszania się po drogach. Głównym celem jest również motywowanie dyrektorów innych szkół, rodziców oraz przedstawicieli lokalnych władz do podjęcia działań mających na celu lepsze wyposażenie dzieci w elementy odblaskowe oraz promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa na drogach.

Szkoła od początku swej działalności angażuje się w różne inicjatywy związane z bezpieczeństwem. Najnowszym przykładem jest akcja społeczna zorganizowana dla seniorów podczas Biesiady Kół Wiejskich w Ługach Radłach. Uczniowie przygotowali ulotki edukacyjne na temat znaczenia bezpiecznego poruszania się po drogach po zmierzchu i przekazali je starszym mieszkańcom. Dodatkowo, planują rozdać mieszkańcom odblaski w kształcie znaków drogowych wykonane przy użyciu długopisów 3D podczas nadchodzącej niedzielnej mszy świętej.