Zabytkowy dworzec kolejowy w Dąbrowie Górniczej-Ząbkowicach oczekuje na konieczny remont i zabezpieczenie

Zabytkowy dworzec kolejowy w Dąbrowie Górniczej-Ząbkowicach oczekuje na konieczny remont i zabezpieczenie

Historiczny dworzec kolejowy usytuowany w Dąbrowie Górniczej-Ząbkowicach stoi na krawędzi opuszczenia. Oznaki zaniedbania, widoczne na ścianach i drzwiach budynku, sygnalizują ryzyko zawalenia. Jak dowiedzieliśmy się, PKP S.A., właściciel obiektu, właśnie uzyskało pozwolenie na budowę, co oznacza, że lada moment rozpoczną się prace mające na celu zabezpieczenie budynku. W listopadzie bieżącego roku miasto Dąbrowa Górnicza podpisało porozumienie z PKP S.A., które gwarantuje wynajem części pomieszczeń dworcowych po przeprowadzeniu remontu.

Również w listopadzie, Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej jednomyślnie poparła uchwałę dotyczącą rezerwacji funduszy na wynajem powierzchni dworcowej po jej odnowieniu. Prezydent Dąbrowy Górniczej podpisał stosowne porozumienie z PKP S.A., które położyło podwaliny pod dalszą współpracę pomiędzy miastem a spółką kolejową. Gwarantuje to, że po kompleksowym remoncie zabytkowy budynek zostanie prawidłowo zagospodarowany i ponownie zacznie służyć mieszkańcom.

Porozumienie zawarte pomiędzy miastem a PKP S.A. określa szczegółowe warunki współpracy obu stron w kontekście planowanej przebudowy dworca. Przygotowanie projektu oraz prace remontowe rozpoczną się na podstawie tego porozumienia. Przyszła umowa najmu będzie zawierała szczegółowe informacje na temat powierzchni przeznaczonej do wynajęcia. Przestrzeń ta ma zostać wykorzystana na gminne usługi – mówi Piotr Purzyński, pełniący obowiązki rzecznika prasowego Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Projekt zakłada również utworzenie miejsca na wynajmowanej powierzchni dla usług publicznych i społecznych. W trakcie konsultacji społecznych mieszkańcy zgłosili propozycje takie jak punkt gastronomiczny, miejsce poświęcone historii Ząbkowic, placówka pocztowa czy MOPS – mówi Paweł Zygmunt, kierownik Referatu Rozwoju i Obsługi Inwestora w dąbrowskim Urzędzie Miejskim.

Zamknięty w 2011 roku dworzec w Dąbrowie Górniczej-Ząbkowicach, zabezpieczony interwencyjnie przez PKP S.A. na kwotę około 100 tysięcy złotych, obecnie oczekuje na solidne prace remontowe. Kiedy mają się one rozpocząć? Bartłomiej Sarna z Wydziału Współpracy z Mediami Biura Komercjalizacji, Komunikacji i Promocji PKP S.A. informuje, że właśnie otrzymali decyzję o pozwoleniu na budowę.

Planowany jest również nowy system odwodnienia budynku oraz montaż rynien. Pełen zakres prac remontowych i termin ich realizacji zostaną ustalone po zakończeniu procedury przetargowej, która ma się odbyć w pierwszej połowie przyszłego roku.

Kompleksowy remont dworca kolejowego w Dąbrowie Górniczej-Ząbkowicach ma zostać przeprowadzony najdalej za dwa, trzy lata. Porozumienie pomiędzy miastem a PKP S.A. zobowiązuje spółkę do modernizacji dworca Dąbrowa Górnicza – Ząbkowicach a miasto do wynajęcia powierzchni na dworcu po jego przebudowie.