Wracają do normalnej trasy: Autobusy linii 638 przejeżdżające przez nowo powstałe rondo

Wracają do normalnej trasy: Autobusy linii 638 przejeżdżające przez nowo powstałe rondo

Począwszy od 12 listopada, autobusy linii 638 będą ponownie korzystać ze swojej standardowej trasy, która prowadzi przez skrzyżowanie ulic Konstytucji, Ujejskiego i alei Zwycięstwa. To właśnie na tym skrzyżowaniu niedawno zbudowano nowe rondo.

Chociaż prace na skrzyżowaniu będą nadal kontynuowane, firma Budimex – działająca na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i odpowiedzialna za modernizację DK1 do standardów drogi ekspresowej – zdecydowała, że na ten czas umożliwi przejazd autobusów komunikacji miejskiej przez połówkę nowo wybudowanego ronda wzdłuż linii Ujejska – Zwycięstwa.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez przedstawicieli Budimeksu, dostęp do ulicy Konstytucji zostanie przywrócony na przełomie listopada i grudnia. Wtedy to również autobusy linii 656 będą mogły wrócić na swoją stałą trasę. Dodatkowo, Zarząd Transportu Metropolitalnego planuje zwiększenie liczby kursów na tej linii po jej powrocie do normalnej trasy.