Ważna informacja o konieczności weryfikacji licencji na przewóz osób – termin zbliża się nieubłaganie

Ważna informacja o konieczności weryfikacji licencji na przewóz osób – termin zbliża się nieubłaganie

Chcielibyśmy zwrócić uwagę przedsiębiorców na istotne zmiany w prawie dotyczącym transportu drogowego. Zgodnie z nowelizacją ustawy, która weszła w życie 17 września 2023 roku, wymagana jest weryfikacja licencji do prowadzenia krajowych usług transportu drogowego osób. Dotyczy to taksofonów, samochodów osobowych oraz pojazdów specjalnie przystosowanych do przewozu od 7 do 9 osób (włączając kierowcę). Warto podkreślić, że wymóg ten dotyczy licencji wydanych przed wspomnianą datą.

Przedsiębiorstwa muszą dopełnić obowiązku weryfikacji najpóźniej do 31 marca 2024 roku. Aby zrealizować ten proces, prosimy o skontaktowanie się z Referatem Uprawnień i Rejestrów Wydziału Spraw Obywatelskich. Możliwe jest to telefonicznie pod numerem 32 295 69 01 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego: od poniedziałku do środy między 7.30 a 15.30, w czwartki od 7.30 do 18.00, a w piątki od 7.30 do 13.00.

Do weryfikacji niezbędne są następujące dokumenty (oryginalne lub notarialnie potwierdzone kopie): zaświadczenie o niekaralności nie starsze niż miesiąc od dnia złożenia wniosku (ten dokument nie podlega zwrotowi), prawo jazdy, orzeczenie lekarskie i psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań do sprawowania funkcji kierowcy.

W razie niedopełnienia obowiązku weryfikacji do 31 marca 2024 roku, licencja na przewóz osób będzie ważna jedynie do końca czerwca tego samego roku. Obowiązek ten wynika z art. 14 ust. 1-3 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1123).