Skrzynka kontaktowa dla zgłoszeń dotyczących agresji drogowej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Skrzynka kontaktowa dla zgłoszeń dotyczących agresji drogowej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach powstała specjalna skrzynka kontaktowa do zgłaszania aktów agresji na drodze. Skrzynka ta funkcjonuje poprzez adres e-mail: [email protected] i służy do otrzymywania nagrań, które dokumentują agresywne zachowania kierowców na drogach.

Wprowadzenie takiego rozwiązania było reakcją śląskich funkcjonariuszy na niedawno opublikowany w sieci film pokazujący agresywną postawę kierowcy BMW względem innego uczestnika ruchu drogowego. W odpowiedzi na ten incydent, policja postanowiła stworzyć platformę, na którą mogą być przesyłane materiały z podobnymi sytuacjami. Zadaniem policjantów z katowickiej drogówki jest analiza nadesłanych nagrań i podjęcie działań mających na celu pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności.

Różnego rodzaju środki zostaną zastosowane w celu ograniczenia przemocy i agresji ze strony kierowców, którzy nie potrafią zapanować nad swoim zachowaniem. Mogą to być zarówno sankcje karne, jak i konsekwencje administracyjne – w tym nałożenie punktów karnych oraz skierowanie agresywnych kierowców na badania psychologiczne. Celem tych działań jest ustalenie, czy osoba dysponuje odpowiednimi predyspozycjami psychicznymi do prowadzenia pojazdu.