Podkomisarz Damian Korczyński doceniony przez pedagogów za prezentację na zagłębiowskim forum oświatowym

Podkomisarz Damian Korczyński doceniony przez pedagogów za prezentację na zagłębiowskim forum oświatowym

Zaszczytne podziękowania od grupy nauczycieli otrzymał podkomisarz Damian Korczyński. Ten dedykowany funkcjonariusz policyjny miał okazję być jednym z wykładowców w trakcie zagłębiowskiego forum oświatowego. Jest on częścią zespołu profilaktycznego, który utrzymuje bliskie relacje i współpracę z pedagogami ze szkół znajdujących się na terenie Dąbrowy Górniczej.

Podczas forum, podkomisarz Korczyński urozmaicił program swoją prezentacją dotyczącą bezpieczeństwa nauczycieli w środowisku szkolnym. Akcentował przy tym nie tylko istotność posiadania pełnej świadomości ryzyka, ale także znaczenie odpowiednio zaplanowanych procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych. W swoim wystąpieniu skoncentrował się na omówieniu najbardziej powszechnych zagrożeń, z jakimi mogą się zetknąć edukatorzy, a także na pokazaniu, jak efektywnie można im zapobiec.

Podkomisarz przekazał nauczycielom wiele praktycznych sugestii, jak radzić sobie z konkretnymi incydentami, w tym z agresją ze strony uczniów lub obcych osób pojawiających się w szkole. Podkreślił również istotną rolę, jaką pełni współdziałanie między instytucjami edukacyjnymi a służbami porządkowymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa w placówkach oświatowych.

Wygłoszony przez niego wykład spotkał się z gorącym przyjęciem i dużym uznaniem ze strony obecnych na forum nauczycieli. Uczestnicy docenili konkretne, praktyczne rady, które przekazał podkomisarz, a także jego aktywne podejście do problemu bezpieczeństwa w szkołach.