Plan odtworzenia przystanku Dąbrowa Górnicza Tworzeń i połączenia go z Gołonogiem i Strzemieszycami przez PKP PLK

Plan odtworzenia przystanku Dąbrowa Górnicza Tworzeń i połączenia go z Gołonogiem i Strzemieszycami przez PKP PLK

Przystanek Dąbrowa Górnicza Tworzeń ma zostać odnowiony oraz połączony z Gołonogiem i Strzemieszycami, a takie są plany PKP Polskie Linie Kolejowe. Umowa z firmą, która zajmie się projektowaniem prac została już podpisana. Projekt ten wchodzi w skład programu Kolej Plus.

W skład przedsięwzięcia wchodzi nie tylko renowacja przystanku, ale również modernizacja torów łączących Tworzeń ze Strzemieszycami. Tory prowadzące do Gołonoga, które zostały zlikwidowane, zostaną odbudowane. Zmiany te umożliwią łatwiejsze dotarcie do centrum lub Gołonoga, gdzie pociągi kursują między innymi do Katowic czy Częstochowy.

Katarzyna Głowacka, reprezentantka zespołu prasowego PKP PLK S.A., informuje że przystanek zostanie połączony z drogą pieszo-rowerową przy użyciu kładki znajdującej się przy alei Piłsudskiego. Dodatkowo, przystanek będzie dostosowany do osób z ograniczoną możliwością poruszania się, na co pomogą zainstalowane windy.

Projekt zakłada również przebudowę 6 obiektów inżynieryjnych, w tym mostów, wiaduktów i przepustów. Dodatkowo, planuje się modernizację 3 oraz budowę 2 nowych przejazdów kolejowo-drogowych. Prace projektowe mają trwać od 2024 do 2026 roku, natomiast odbudowa ma zostać zakończona w latach od 2027 do 2029. Szacowany koszt całego przedsięwzięcia, wliczając prace projektowe i budowlane, wynosi 116 milionów złotych.

W lipcu 2023 roku zakończono inwestycję prowadzoną wspólnie przez miasto i PKP PLK S.A. w Gołonogu. W ramach tego przedsięwzięcia wybudowano ronda na skrzyżowaniach alei Zagłębia Dąbrowskiego i ulicy Uklańskiego oraz Parkowej i Wczasowej. Zbudowano również tunel pod torami, co znacznie usprawniło przemieszczanie się. Na stacji powstały dwa zewnętrzne perony z torami metropolitalnymi oraz podziemne przejście pod torami. Stary peron został zastąpiony rezerwą dla torów kolei dalekobieżnej, co w przyszłości umożliwi separację ruchu lokalnego od dalekobieżnego oraz zwiększenie częstotliwości kursowania połączeń metropolitalnych.

Wieloregionalny program Kolej Plus ma na celu poprawę dostępności do transportu publicznego i zniwelowanie wykluczenia komunikacyjnego. Jego wartość wynosi około 13,3 miliarda złotych, z czego 11,2 miliarda pochodzi z budżetu państwa a około 2 miliardy stanowią środki jednostek samorządu terytorialnego. Ministerstwo Infrastruktury jest koordynatorem tego projektu.