Otwieramy nowy rozdział w rozwoju naszego miasta: kluczowy łącznik drogowy

Otwieramy nowy rozdział w rozwoju naszego miasta: kluczowy łącznik drogowy

W najbliższym czasie nasze miasto przekształci się, gdy rozpocznie się budowa nowego, kluczowego łącznika drogowego. Ten niezbędny element infrastruktury zasadniczo polepszy komunikację i dostępność do różnych obszarów miejskich. Ta przemiana jest przeznaczona nie tylko dla kierujących pojazdami, ale także dla przechodniów i cyklistów, oferując im nowe trasy i możliwości podróżowania. Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka istotnych szczegółów na temat nadchodzących zmian.

Znajdźmy się w następującym poniedziałku i wtorek na ul. Poniatowskiego, aby zapoznać się ze zmianami w organizacji ruchu. Nowy łącznik drogowy będzie biegł paralelnie do linii kolejowych, zakończywszy się mostem ponad tory. Projekt zakłada również konstrukcję chodnika i ścieżki rowerowej, co zdecydowanie podniesie bezpieczeństwo i komfort jego użytkowników. Wszystko powinno być gotowe na początku nadchodzącego roku.

Rozwój nowej drogi, która ma być łącznikiem między ulicą Kolejową, Poniatowskiego a al. Zagłębia Dąbrowskiego, jest jednym z etapów większego projektu mającego na celu odciążenie centrum miasta i umożliwienie mieszkańcom szybszego dostępu do kluczowych miejsc w mieście. „Budowa łącznika to następna faza rozwoju sieci dróg, która ostatecznie stanie się obwodnicą miasta. W ten sposób zapewniamy szybki dojazd i wyjazd z miasta, odciążamy centrum i damy mu „oddech””, mówi Damian Rutkowski, wiceprezydent miasta.

Na początku prac drogowych kierowcy muszą spodziewać się zamknięcia jednego pasa ruchu na ul. Poniatowskiego ze względu na prace kanalizacyjne. Jednak po tym początkowym etapie, wszystkie kolejne fazy budowy będą realizowane poza jezdnią, co minimalizuje niedogodności dla mieszkańców.

Integralnym elementem tego przedsięwzięcia jest także modernizacja istniejącego ronda na skrzyżowaniu ulic Konopnickiej, Kolejowej i Poniatowskiego oraz budowa nowego ronda niedaleko kliniki weterynaryjnej Wróblewscy. Te zmiany mają na celu nie tylko ułatwienie dostępu do nowego łącznika, ale również poprawę płynności ruchu na tych obszarach.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 20,8 mln zł, z czego większość funduszy, prawie 19,8 mln zł, pochodzi z dofinansowania uzyskanego z Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest to istotny krok w kierunku rozbudowy infrastruktury drogowej miasta, co przyniesie długotrwałe korzyści dla wszystkich jego mieszkańców.