Nowe plany dla zabytkowego dworca PKP w Ząbkowicach: Dąbrowa Górnicza i Poczta Polska do wynajmu

Nowe plany dla zabytkowego dworca PKP w Ząbkowicach: Dąbrowa Górnicza i Poczta Polska do wynajmu

PKP ogłosiły nowe strategie dotyczące zaniedbanego i niszczejącego historycznego dworca kolejowego znajdującego się w Ząbkowicach, części miasta Dąbrowa Górnicza. Te obiecujące plany odbierane są jednak jako puste obietnice przez lokalnych społeczników, jak Andrzej Lorenc, który krytykuje brak widocznych działań, twierdząc, że sytuacja nie uległa żadnej zmianie.

Zabytkowy dworzec kolejowy w Ząbkowicach, będący częścią Dąbrowy Górniczej, został zamknięty dla publiczności w 2011 roku. Od tego czasu jego stan systematycznie się pogarszał. Być może ten historyczny obiekt już by nie istniał, gdyby nie działania lokalnych społeczników z Ząbkowic, którzy wystosowali wniosek o wpisanie go do rejestru zabytków na szczeblu województwa.

Departament konserwacji nie miał żadnych zastrzeżeń co do znaczenia tego budynku. Jest to ważne miejsce nie tylko ze względu na jego architekturę, ale także ze względu na jego rolę w historii regionu Zagłębia. Dworzec został zbudowany w latach 1867-1868, a następnie rozbudowany jako część ówczesnej Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Jest jednym z najstarszych budynków dworcowych na obszarze Zagłębia Dąbrowskiego.