Inauguracja projektu "Crystal Palace" – międzynarodowa inicjatywa zwalczania przestępczości narkotykowej

Inauguracja projektu "Crystal Palace" – międzynarodowa inicjatywa zwalczania przestępczości narkotykowej

W stolicy Belgii, Brukseli, odbyła się ceremonia otwarcia projektu o nazwie „Crystal Palace”. Jest to program wspierany przez platformę EMPACT NPS i Narkotyki Syntetyczne pod egidą instrumentu EMPACT 2022+. W wydarzeniu brali udział kluczowi partnerzy z Polski, Włoch i Niderlandów. Projekt ten jest pionierskim przedsięwzięciem finansowanym przez Komisję Europejską z nowo wyznaczonych środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na okres 2021-2027. Całkowita kwota dofinansowania wyniosła prawie 1,9 miliona euro.

Spotkanie kierowane było przez inspektora Piotra Stasiaka, Zastępcę Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, podinspektora Michała Aleksandrowicza, Przewodniczącego platformy EMPACT NPS/Narkotyki Syntetyczne i Kierownika Projektu, Richarda Putmana, Zastępcę Przewodniczącego platformy EMPACT NPS/Narkotyki Syntetyczne oraz Alessandro Cavalli, Szefa Dywizji I Włoskiej Centralnej Dyrekcji Antynarkotykowej. Mariusz Kasprzyk, Dyrektor Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA, które nadzoruje proces wdrożenia Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Polsce, również brał udział w otwarciu projektu.

Projekt „Crystal Palace”, zapoczątkowany przez polską policję, jest integralnym elementem rozwijania zdolności platformy EMPACT NPS/Narkotyki Syntetyczne. Platforma ta, pod przewodnictwem Centralnego Biura Śledczego Policji od 2010 roku, koncentruje się na zwalczaniu przestępczości związanej z narkotykami syntetycznymi i nowymi substancjami psychoaktywnymi. Realizowane są działania takie jak: spotkania międzynarodowych ekspertów, transgraniczne operacje wspólne, organizowanie szkoleń specjalistycznych, prowadzenie kampanii społecznej oraz zakup nowoczesnego sprzętu i oprogramowania.

„Crystal Palace” jest odpowiedzią na potrzeby platformy EMPACT NPS/Narkotyki Syntetyczne i ma na celu zwiększenie efektywności działań służb ścigania w walce z zorganizowanym handlem narkotykami, zwłaszcza ich produkcją i dystrybucją. Inicjatywa ta podkreśla kluczową rolę koordynacji działań na szczeblu Unii Europejskiej w walce z zorganizowaną przestępczością narkotykową.

Centralne Biuro Śledcze Policji, jako kraj przewodniczący, jest odpowiedzialne za wprowadzenie priorytetu dotyczącego problematyki narkotyków syntetycznych/nowych substancji psychoaktywnych w ramach instrumentu EMPACT 2022+ (który jest kontynuacją Cyklu Polityki Bezpieczeństwa UE) wprowadzonego w 2021 roku. W jego ramach realizowane są działania operacyjne mające na celu zwalczanie międzynarodowej zorganizowanej przestępczości związanej z produkcją, dystrybucją oraz przemytem narkotyków syntetycznych i ich (pre-)prekursorów, a także identyfikacja nowych substancji psychoaktywnych.