Dodatkowe 25 mln zł dla przedsiębiorców na Śląsku: Szczegóły nowych możliwości finansowania

Dodatkowe 25 mln zł dla przedsiębiorców na Śląsku: Szczegóły nowych możliwości finansowania

Firma Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o. o. nawiązała współpracę z dwoma instytucjami finansowymi: POLFUND Fundusz Poręczeń SA i Polską Fundacją Przedsiębiorczości. Wspólne działania tych trzech podmiotów zaowocować mają nowymi produktami finansowymi skierowanymi do śląskich przedsiębiorców.

Jednym z proponowanych rozwiązań jest produkt finansowy nazwany „Reporęczenie”. Jego głównym celem jest wsparcie biznesmenów, którzy chcieliby rozwijać swoje firmy, ale brakuje im wystarczających gwarancji do zaciągnięcia potrzebnych kredytów, pożyczek czy leasingów od banków czy innych instytucji finansowych. W ramach Reporęczenia mogą być zabezpieczane zobowiązania służące dofinansowaniu inwestycji w środki trwałe i obrotowe, ale także wadia przetargowe oraz zabezpieczenie właściwego wykonania zamówienia publicznego. Na ten typ wsparcia operator planuje przeznaczyć co najmniej 12,5 miliona złotych, w tym kwota na reporęczenia to około 10 milionów złotych.

Drugim nowym produktem finansowym jest „Pożyczka Innowacyjna”. Jest ona zaprojektowana tak, aby zaspokoić potrzeby śląskich przedsiębiorców, którzy chcieliby wykorzystać pozyskane środki jako wkład własny do instrumentów dotacyjnych w ramach programu RPO Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 oraz innych programów dedykowanych dla MŚP, które spełniają warunki do uzyskania pożyczki. To finansowanie skierowane jest przede wszystkim na projekty zgodne z Inteligentnymi Specjalizacjami Województwa Śląskiego. Całkowita kwota przeznaczona na Pożyczki Innowacyjne, uwzględniając wkład finansowy Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, wynosi 18 750 000 złotych.